Ydelser

Hundevagt

Udføres udvendig rundering, som primært skal sikre fysiske værdier, genstande og installationer. F.eks. om natten før, under og efter et event, eller på byggepladser.

Fastvagt

En vagt der har tilknytning til en fast plads, så som receptionsvagter, portvagter eller byggepladsvagter.

Service- og butiksvagt

Udføres på faste steder, med det formål at hjælpe enhver tilstedeværende og afhjælpe problemer.

Butiksdetektiv

Er en vagt, der runderer i civil i butikker, der har til formål at forhindre tyveri, røveri og anden berigelseskriminalitet.

Event sikkerhed / Dørmand

Sørge for adgangskontrol, visitering af gæster, crowd-control og generelle sikkerhedsopgaver til arrangementer, forlystelsesetablissementer, udskækningssteder og lignende.

Personbeskyttelse

Personbeskyttelsen kan indebære følgekørsel, personledsagelse, personopdækning samt opsyn med en person på dennes ejendom, under arrangementer o.l. Personbeskyttelsen indeholder derudover en gennemgang af sikkerheden omkring den pågældende opgave samt udarbejdelse af planer og ekstraordinære sikkerhedstiltag.

Nødbehandler

En nødbehandler har gennemgået en særlig uddannelse, der giver mulighed for at yde førstehjælp på højt niveau. Nødbehandlere er brandfolk, son enten indgår i den almindelig bemanding eller særlige nødbehandlerbiler.