Vi tilbyder

Gennemse vores tjenester nedenfor

Ronderende vagt

 • Rondering af virksomheden efter lukketid.
 • Forebygge – Betjene – Forhindre:
  1. Brand
  2. Kriminelle handlinger
  3. Teknik/miljø/-overvågning
  4. Energitab/besparelse
  5. Vandskade
  6. Service
 • Ind- og ud-lukning af rengøringspersonale, leverandører m.fl.
 • Rapportering af daglige hændelser og hændelser, der adskiller sig fra normalbilledet.
 • Sikre imod hærværk.

Stationær vag​t/fastvagt (portvagt)

 • Adgangskontrol.
 • Kontrol – visitation af personer og biler til og fra virksomheden.
 • Håndtering af psykisk syge brugere – klienter - uvedkommende.
 • Reagere ved interne alarmer – uheld.
 • Postomdeling.
 • Telefonpasning.
 • Ronderinger på virksomhedens områder – bygninger.
 • Rapportering af daglige hændelser og hændelser, der adskiller sig fra normalbilledet.
 • Sikre imod hærværk.

Sikkerhedsreceptionist

 • Visuel kontrol af kunder, gæster og medarbejdere, herunder eventuelt visitation af 

  medarbejdere, eller gennemlysning af tasker og andet, der medbringes ind eller ud af virksomheden.
 • Registrering af gæster og medarbejdere i virksomheden og udstedelse af ID-kort og gæstekort.
 • Mødeforberedelse.
 • Konflikthåndtering imellem virksomhedens kunder eller medarbejdere, herunder evt. bortvisning af uønskede personer fra virksomheden, på en korrekt professionel måde.
 • Service- og vagtopgaver som typisk kunne omhandle besvarelse af telefoner – omstilling af telefoner, postomdeling – modtagelse af pakker, mødeforberedelse i mødelokaler.
 • Håndtering af psykisk syge brugere – klienter – eller uvedkommende.
 • Rapportering af daglige hændelser og hændelser, der adskiller sig fra normalbilledet.
 • Sikre imod hærværk.

Servicevagt

 • Skabe sikkerhed.

 • Sikring af arbejdsstedets butikker.
 • Hjælpe til ved butikstyveri.
 • Yde førstehjælp ved mindre eller større uheld.
 • Vise vej for gæster og brugere.
 • Forefaldende opgaver – oprydning - rengøring – tekniske problemer.
 • Reagere ved overfaldstryk – andre alarmer ”i huset”.
 • Sikre imod hærværk.

Butikskontrollant

 • Tilbageholde butikstyve.

 • Foretage kontrol indkøb.
 • Foretage kontrol af vare registrering.
 • Visitation af medarbejdere.

Tryghedsmedarbejder

 • Risikovurdering af kommende/igangværende opgaver.

 • Planlægning af flugtveje – kende området.
 • Sikre kunden en god og tryg oplevelse.
 • Overvågning.
 • Counterstalking.

Dørmand

 • Skabe sikre rammer omkring gæsterne og personalet.

 • Forberede risikovurdering af området og kollegaer.
 • Skabe sikkerhed i døren – visitation m.m.
 • Bortvise uvedkommende.
 • Sikre ingen berusede kører bil fra stedet.
 • Konflikthåndtering.

Eventvagt

 • Planlægning af afholdelse af event.

 • Adgangskontrol – billettering.
 • Sikre kunder/gæster og personale.
 • Yde førstehjælp.
 • Bortvise uvedkommende.
 • Konflikthåndtering.
 • Skabe overblik ved store uheld.

Tog - Buskontrollør

 • Billettering.

 • Udstedelse af kontrolafgifter.
 • Sikre chaufførerne.
 • Yde førstehjælp.
 • Sikre imod hærværk.
 • Konflikthåndtering.

Parkeringsvagt

 • Service og vejledning overfor bilisterne.

 • Udstedelse af kontrolafgift.
 • Konflikthåndtering.
 • Rapportere om fejlskiltning, stjålne køretøjer og optælle antallet af kontrolafgifter.

Butikskontrollant

 • Tilbageholde butikstyve.

 • Foretage kontrol indkøb.
 • Foretage kontrol af vare registrering.
 • Visitation af medarbejdere.

Vi tilbyder også

 • Hundevagt

 • Nødbehandler.

 • Festivalhegn.